הגישה הטיפולית שלנו מבוססת על שלושה מרכיבים עיקריים:

  • התאמה אישית וממוקדת של תכנית הטיפול עבור כל מאושפז.

  • טיפול ששם את האדם במרכז. הטיפול מתקיים בסביבה תומכת ומאפשרת בה המטופל והמטפלים הינם שותפים מלאים בתהליך.

  • שיתוף המשפחה והסביבה הקרובה בתכנית הטיפול. המטרה בבית מאזן אינה לנתק את האדם מסביבת חייו המוכרת, אלה להוות המשך והרחבה שלה, ולאפשר לבסוף חזרה טבעית אליה. אנו מאפשרים לכל אדם שמגיע לאשפוז לבחור קרוב שיהיה עמו בלילה הראשון בבית ויקל עליו את המעבר.

התהליך הטיפולי בבית מאזן "תאנה":

  • קבלה – הגעה של המועמד ובני משפחתו לפגישה ראשונית עם אנשי מקצוע ומומחים בה נבדקת התאמת המועמד לבית.

  • בניית תכנית טיפולית אישית – בנייה של תכנית אישית ומשמעותית ע"י אנשי מקצוע מנוסים.

  • בניית תכנית המשך ומעקב.