'ביחד' קהילה טיפולית הנה חברה לתועלת הציבור ללא כוונות רווח שהוקמה בשנת 2018 כיוזמה לשיפור הטיפול הפסיכיאטרי בישראל.

הארגון מפעיל בתים מאזנים בקהילה ובאזורים כפריים המאפשרים טיפול בסביבה של שקט והתבוננות.

הצוות שלנו בבית מאזן תאנה

יושב ראש הארגון – סלע אזולאי

פסיכיאטר מומחה  – ד"ר שחר רובינזון 

עובדת סוציאלית – עטרת שחק

רכזת הבית – דנה פלוטקין