ביחד – קהילה טיפולית

'ביחד' קהילה טיפולית הנה חברה לתועלת הציבור ללא כוונות רווח שהוקמה בשנת 2018 כיוזמה לשיפור הטיפול הפסיכיאטרי בישראל.

הארגון מפעיל בתים מאזנים בקהילה ובאזורים כפריים המאפשרים טיפול בסביבה של שקט והתבוננות.